Projecten

Projecten

DataLand is op dit moment actief met de volgende projecten:
 

Proefinspectie BAG

De Wet BAG is sinds 1 juli 2009 van kracht en verplicht gemeenten een adressen- en gebouwenregistratie bij te houden en de gegevens landelijk uit te wisselen. DataLand kan een rol spelen in de aanloop naar de wettelijke inspectie. Lees verder
 

Gemeentelijk Kadastraal rapport

DataLand biedt gemeenten de mogelijkheid om een portaal in hun website op te nemen waarmee bewoners en bedrijven een Gemeentelijk Kadastraal rapport kunnen opvragen en de gemeentelijke dienstverlening verder verbetert. Lees verder
 

Onderzoek RSGB

Nu de basisregistraties vorm gaan krijgen, ontstaat de behoefte om deze bronnen als basis te nemen bij gegevensleveringen aan afnemers. Het ‘winkelen’ bij gemeenten voor de gegevens die ook in Landelijke Voorzieningen zijn opgenomen, zou moeten stoppen. In een project wordt met gemeenten, KING en het CBS gegevensuitwisseling comform RSGB beproefd. Lees verder
 

Nationaal Georegister

Om de vulling van het Nationaal Georegister (NGR) te verbeteren heeft GeoNovum DataLand gevraagd gemeenten te enthousiasmeren en gemeentelijke metadata in het NGR onder te brengen. Hoewel het project in 2011 is afgerond, moedigen wij gemeenten nog steeds aan om informatie via het NGR te onsluiten. DataLand is uiteraard beschikbaar voor ondersteuning. Op de NGR-projectpagina kunt u zien hoe het project destijds is verlopen en tot wie u zich met vragen of opmerkingen kunt wenden. Lees verder